KONTAKT bB České Budějovice vychází a navazuje na program, který realizuje  KONTAKT bB - Plavecká akademie bez Bariér - www.kontaktbb.cz 

 

KONTAKT bB České Budějovice usiluje o vyrovnávání příležitostí a možností zdravotně postižených spoluobčanů. Naše činnost je zaměřena na podporu aktivit zdravotně postižených osob a reaguje na nerovné možnosti jejich zapojení do běžného života. Naším cílem je nabídka volnočasových aktivit  pro tyto občany, podpora jejich sociálního začleňování a integrace. Projekt se konkrétně realizuje ve třech základních oblastech: celoroční výuka plavání tělesně postižených, pobytové akce a sport. Plavání je dostupné i osobám s velmi těžkým postižením. Voda má přirozené rehabilitační účinky a ve spojení s metodicky řízeným programem se tyto účinky zesilují a posouvají celou činnost i dále do oblasti rozvoje osobního a sociálního. V tomto pojetí nejde pouze o „tělocvik“,ale o ucelený program pro optimální rozvoj tělesné, psychické a sociální stránky každého jedince. Plavání zabezpečujeme na všech úrovních,tj od rehabilitační,kondiční až po sportovně výkonnostní.

kbbcb